Ajank.

 

KORONAVIRUS TIEDOTE

 Tilipalvelu Räsänen Oy suhtautuu koronavirukseen erittäin vakavasti. Teemme yrityksenä kaikkemme suojataksemme asiakkaitamme ja työntekijäämme. Seuraamme tiiviisti tapahtumien kulkua ja noudatamme viranomaisten suosituksia.

Asiakastapaamiset pyritään hoitamaan ensisijaisesti puhelimen välityksellä, sähköposti on hyvä väline asioiden hoitoon.

 

Mikäli tuot tositteita tai muita taloushallintoon kuuluvia papereita, voit jättää ne postilaatikkomme, joka sijaitsee ulko-oven vieressä.

 

Tartunnan leviämisen estäminen yhteiskunnassa on kaikkien meidän tehtävä. Pyydämme ymmärtäväistä suhtautumista tilanteeseen ja suosimaan sähköisiä yhteydenottoja.

 

Verkkolaskulaki velvoittaa yrityksiä 1.4.2020 alkaen

Vuoden 2020 huhtikuusta alkaen elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa. Lisäksi laskun tulee sisältää tiettyjä pakollisia laskutustietoja, joita Suomen laki ei ole tähän mennessä vielä vaatinut. Laki sähköisestä laskutuksesta ei kuitenkaan koske alle 10 000 euron liikevaihdon yrityksiä tai yrityksiä, jotka tekevät vain B2C-kauppaa.

Lain mukaan sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja se noudattaa sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia.

Yrityksellä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa 1.4.2020 alkaen. Sähköinen lasku tarkoittaa vain digitaalisessa, rakenteisessa muodossa, sähköisestä laskutusjärjestelmästä toiseen lähetettyjä laskuja. Esimerkiksi sähköpostilla lähetetty pdf-lasku ei ole sähköinen lasku.

---------------

Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus korvaa yhdistyksille annetun rekisterinumeron. PRH antaa Y-tunnuksen kaikille yhdistyksille automaattisesti. Jos yhdistyksellä on jo ennen uudistusta Y-tunnus, sama tunnus säilyy. Yhdistyksen ei siis tarvitse tehdä mitään Y-tunnukseen liittyen.

Lisäksi sähköinen ilmoittamispalvelu korvataan täysin uudella palvelulla, joka aukeaa 18.9.2019. Sähköisessä ilmoittamispalvelussa voi muun muassa perustaa aatteellisen yhdistyksen, ilmoittaa nimenkirjoittajat ja hallituksen jäsenet sekä ilmoittaa yhdistyksen yhteystietojen, nimen, kotipaikan tai sääntöjen muutoksesta.

Samalla myös paperiset ilmoittamislomakkeet uusitaan. Y-lomakkeet eli PRH:n kaupparekisterin ja Verohallinnon rekisterien yhteinen ilmoittamismenettely otetaan kaikkien yhdistysten käyttöön. Uudet Y-lomakkeet julkaistaan ytj.fi-verkkosivulla 18.9.2019.